Staňte se členy

Odkazy a zdroje - Výpočet rizikaTabulky rizika podle projektu SCORE
pro českou populaci

Tabulky rizika podle projektu SCORE pro další populace
www.escardio.org

Výpočet koronárního rizika podle Framinghamského algoritmu
hin.nhlbi.nih.gov

Tabulka koronárního rizika
podle Framinghamského algoritmu

Upozornění:
Všechny uvedené algoritmy platí pro osoby v primární prevenci.
Algoritmy podle Framinghamské studie udávají riziko koronární příhody (fatální i nefatální) v průběhu nejbližších 10 let.
Algoritmus podle projektu SCORE uvádí riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v průběhu nejbližších 10 let.; hodnoty proto nelze srovnávat s předchozími.


Kalkulátor atherogenního rizika na základě AIP
(aterogenní index plazmy)
www.biomed.cas.cz/fgu/aip/kalkulator.php

Tento kalkulátor klasifikuje aterogenní riziko na základě tzv. aterogenního indexu plazmy - AIP, který je roven log(TG / HDL-C). Jedná se o experimentální ukazatel, který je využitelný zváště u pacientů s dyslipidémií metabolického syndromu. AIP nenahrazuje odhad rizika na základě algoritmů uvedených výše.