Staňte se členy

Odkazy a zdroje - StudiePřehled klinických studií, které zkoumaly vliv léčby dyslipidémií na celkovou a / nebo kardiovaskulární morbiditu a mortalitu ("clinical endpoint trials").
Část podkladků byla převzata z databáze What's What s laskavým souhlasem společnosti AstraZeneca; databáze What's What je k dispozici na stránkách InCirculation.net

Abecední řazení Chronologické řazení
  4S
  A to Z (phase Z)
  AFCAPS/TexCAPS
  ALLHAT-LLT
  ALLIANCE
  ASCOT-LLA
  ASPEN
  AVERT
  BIP
  CARDS
  CARE
  FIELD
  GREACE
  HHS
  HPS
  LIPID
  LIPS
  MIRACL
  POSCH
  PROSPER
  PROVE-IT
  SPARCL
  Stockholm Study
  TNT
  VA-HIT
  WOSCOPS
1987 HHS
1988 Stockholm Study
1990 POSCH
1994 4S
1995 WOSCOPS
1996 CARE
1998 AFCAPS/TexCAPS
1998 LIPID
1999 AVERT
1999 VA-HIT
2000 BIP
2001 ASCOT-LLA
2001 MIRACL
2002 ALLHAT-LLT
2002 GREACE
2002 HPS
2002 LIPS
2002 PROSPER
2004 A to Z (phase Z)
2004 ALLIANCE
2004 CARDS
2004 PROVE-IT
2005 FIELD
2005 TNT
2006 ASPEN
2006 SPARCL