Staňte se členy

Odkazy a zdroje - R3i - České zdrojevíce

Novinky

Týden FH 2017
Zdravotníci během letošního Týdne FH (18. - 22. září) vyšetřili lipidový panel u více než 460 osob a .....

Sledujte záznam webináře z cyklu Otazníky v diagnostice a léčbě dyslipidemií
Třetí webinář on-line cyklu proběhl 12. září a pokud jste jej nestihli živě, nevadí, záznam najdete .....více

Nejbližší akce

05. 10. 2017 - 06. 10. 2017
EAS Advanced Course on Precision Medicine in Atherosclerosis
Paříž, Francie

05. 10. 2017 - 07. 10. 2017
6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

11. 10. 2017 - 13. 10. 2017
EAS Advanced Course in Stable Isotope Tracers in Lipid Research
Nantes, FrancieČlánky publikované v roce 2009


1. Hamouz Z. Intenzivní snižování koncentrace LDL cholesterolu v rámci primární prevence ischemické choroby srdeční, Medicína po promoci 2009, 3:38-39.

2. Hamouz Z. Praktické aspekty léčby dyslipidemií. Practicus 2009, 4:10-17.

3. Hamouz Z. Prediabetické stavy a časný diabetes 2. typu. Postgraduální med 2009,7:774-777.

4. Jackuliaková D., Vaverková H., Ščudla V. Nealkoholická steatóza jaterní: má smysl se jí zabývat? Medicína po promoci 2009,6:187-190.

5. Rosolová H: Snížení reziduálního vaskulárního rizika bude hlavní cíl preventivní kardiologie v 21. století . Editorial do Cor et Vasa odeslán 30.10. do redakce.

6. Rosolová H. Snižování reziduálního vaskulárního rizika bude jeden z důležitých úkolů preventivní kardiologie v 21. století – pomůže nám k tomu kombinovaná hypolipidemická terapie? Odesláno do Medical Tribune.

7. Rosolová H. Syndrom nízkého HDL-chol a renesance kyseliny nikotinové (v tomto článku je také odstavec věnovaný R3i). Odesláno k publikaci do Medicina po promoci.

8. Souček M. Cílové hodnoty krevního tlaku u pacientů s diabetes mellitus. Vnitř lék 2009; 55(4): 363-367.

9. Souček M. Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2009; Mimořádná příloha u příležitosti XVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, 10.-13. května 2009: 18-23.

10. Souček M. Léčba hypertenze u obezity. Vnitř lék 2009; 55 (1): S13-S18.

11. Souček M. Metabolický syndrom. Vnitř lék 2009; 55 (7-8): 618-621.

12. Souček M, Řiháček I, Fráňa P, Plachý M. Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu. Čes Ger Rev 2009; 7(3-4):117-122.

13. Soška V. Stačí dosahovat cílového LDL-cholesterolu, nebo je nutná komplexní intervence reziduálního rizika? Interní medicína pro praxi, 2009;11(10): 449-451.

14. Vrablík M. Reziduální riziko kardiovaskulárních příhod. Medicína po promoci 2009, 10(3): 60-64.

15. Vrablík M. Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence. SKP 2009, 2: 2-7.

16. Vrablík M. Reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění: od příčin k možnostem ovlivnění. Přijato k publikaci do časopisu Postgraduální medicína.

17. Vrablík M. Prevence kardiabetu ovlivněním dyslipidemie. In Perušičová et al. Kardiabetes: diabetes mellitus a kardiovaskulární choroby. FAMA 2009, Brno.

18. Vrablík M. Reziduální riziko. In Vrablík M. et al. Otazníky kardiovaskulární prevence. FAMA 2009, Brno.