Staňte se členy

Odborná doporučení - Doporučení a stanoviska ČSATStanovisko ČSAT k informacím zveřejněným v měsíčníku Farmakoterapeutické informace a odpověď SÚKL

V měsíčníku Farmakoterapeutické informace 4/2017, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv a který je distribuován jako příloha Časopisu českých lékárníků a Zdravotnických novin, byl na str. 3 publikován článek SIMVASTATIN A FENOFIBRÁT (CHOLIB). Vychází z překladu zahraničního textu a podle ČSAT je v něm uvedena řada nepřesností i zcela mylných informací, které je třeba jednoznačně odmítnout. Proto ČSAT adresovala SÚKL stanovisko s odbornými argumenty a požádala vydavatele Farmakoterapeutických informací o zveřejnění tohoto stanoviska výboru ČSAT v dostatečném rozsahu k vyvrácení výše uvedených omylů.


Původní text měsíčníku Farmakoterapeutické informace

Stanovisko ČSAT adresované SÚKL

Vyjádření SÚKL


Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016


Stanovisko bylo publikováno v AtheroRev 2017/3, na str. 185