Staňte se členy

O společnosti - Cena za publikaci - Ročník 2015/2016Cena ČSAT za publikace 2015/2016

 

Oznámení o vyhodnocení soutěže "Cena za České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za r. 2015-2016"

Komise určená Výborem ČSAT ve složení:

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.zhodnotila zaslané práce a k ocenění vybrala:

1. místo - MUDr. Peter Ivák (IKEM Praha) - Biphasis response in number of stem cells and endothelial progenitor cells after left ventricular assist device implantation: a 6 months follow-up. Int J of Cardiology 2016, 218:98-103. IF 4,638

2. místo - mgr. Kateřina Zemánková (IKEM Praha)  - Acute alcohol consumption downregulates lipoprotein lipase activity in vivo. Metabolism: clinical and experimental. 2015, 64(11), 1592-1596. ISSN 0026-0495. IF 4,375

3. místo - RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. (IKEM Praha) - Genetic variants within telomere-associated genes, leukocyte telomere length and the risk of acute coronary syndrome in Czech women. Clinical Chimica Acta 2016:454;62-65. IF 2,799Ceny byly předány dne 8. 12. 2016 na XX. kongresu o ateroskleróze ČSAT ve Špindlerově Mlýně.