Staňte se členy

O společnosti - Cena za publikaci
Cena ČSAT 2016/2017 za nejlepší publikovanou práci

 

ČSAT z. s. vypisuje soutěž o cenu za nejlepší původní práci publikovanou v odborném časopise za období 2016/2017:

Podmínky soutěže:

  • Předložená publikace obsahuje výsledky vlastní výzkumné práce věnované problematice aterosklerózy.
  • Práce byla v období od 1.9.-2016 - 31.8.2017 publikována v impaktovaném časopise nebo v časopise s recenzním řízením.
  • Účastník soutěže je prvním autorem předložené publikace. Jako doplňující materiál však může účastník přiložit další práce s obdobnou tematikou a publikované ve stejném období, na kterých může být uveden jako první autor nebo jako spoluautor.
  • Věk účastníka do 40 let (dosažený v roce, kdy byla práce publikována).
  • Členství v ČSAT alespoň 3 měsíce před odesláním přihlášky do soutěže.
  • Autoři, kterým byla v minulém roce Cena ČSAT udělena, se nemohou letošní soutěže zúčastnit.

Účastníci soutěže musí poslat přihlášku s kopií předkládané publikace (ev. dalších publikací) elektronicky nebo poštou na adresu:

ČSAT z. s., sekretariát, IKEM
P.O. Box 10
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
e-mail: jitka.rehounkova@ikem.cz
nebo jan.pitha@ikem.cz

Termín pro podání přihlášek do soutěže je do 10. 10. 2016.

Všechny přihlášky budou posouzeny tříčlennou komisí.

Vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen na XXI. kongresu ČSAT v Olomouci v prosinci 2017, kde přednese sdělení shrnující výsledky vítězné práce.

Vítězné práce budou oceněny i finanční odměnou.