Staňte se členy

O společnosti - Cena za publikaci
Cena ČSAT 2016/2017 za nejlepší publikovanou práci

 

Oznámení o vyhodnocení soutěže "Cena za České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za r. 2016-2017"

Komise určená Výborem ČSAT ve složení:

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.zhodnotila zaslané práce a k ocenění vybrala:

1. MUDr. Alena Krajčoviechová – Centrum kardiovaskulární prevence, 1.LF UK a TN Praha - The Impact of Blood Pressure and Visceral Adiposity on the Association of Serum Uric Acid With Albuminuria in Adults Without Full Metabolic Syndrome, Am J Hypertens 2016;29(12):1335-1342, IF 3.541

2. MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. – Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LF UK Plzeň - Chromium Supplementation Reduces Resting Heart Rate in Patients with Metabolic Syndrome and Impaired Glucose Tolerance, Biol Trace Elem Res, DOI 10.1007/s12011-017-1128-6, IF 2.399

3. Mgr. Kateřina Blažíčková/dř. Ježková/, Ph.D. – Farmaceutická fakulta UK Hr. Králové - High Levels of Soluble Endoglin Induce a Proinflammatory and Oxidative-Stress Phenotype Associated with Preserved NO-Dependent Vasodilatation in Aortas from Mice Fed a High-Fat Diet, J Vasc Res 2016;53:149-162, IF 1.759Ceny budou předány dne 7. 12. 2017 na 21. kongresu o ateroskleróze ČSAT v Olomouci.