Staňte se členy

Novinky

IAS vypisuje soutěže o studijní pobyty - deadline do 15. března!

Lze získat tříměsíční pobyt (5000 USD) nebo šestiměsíční (8000 USD). Více informací ZDE

 

 


Pozvánka na 41st ELC meeting v Tutzingu - příjem abstrakt zahájen!

Přihlaste se k aktivní účasti na mítinku European Lipoprotein Club (ELC), který se koná 10. – 13. září 2018 v německém Tutzingu. Abstrakta je možné zasílat až do 1. května. Mítink je určen cca 140 účastníkům a poplatek se pohybuje mezi 200 – 400 Eur (v závislosti na věku účastníků) - poplatek zahrnuje účast na odborném programu, ubytování a stravování. Abstrakta mladých autorů se automaticky dostávají do soutěže Young Investigator Oral and Poster Awards, která je spojena s finanční odměnou. 

Více informací ZDE


Prezidentka EAS bude přednášet v Praze. Pozor změna, již od 15:00!

Přijďte 21. února  již v 15:00 na III. interní kliniku VFN (Charvátův sál), kde bude prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, předsedkyně EAS, hovořit o globálních trendech managementu dyslipidemií. Využijte jedinečné možnosti vyslechnout sdělení přední specialistky oboru!

POZVÁNKA


Odborné zajímavosti z 21. kongresu o ateroskleróze

Článek o odborném dění na kongresu v Olomouci ZDE


Zveme na 43. Angiologické dny, tentokrát budou v březnu!

Angio dny 2018 budou navíc součástí významného mezinárodního kongresu, pořádaného European Society for Vascular Medicine (ESVM). Proto se konají v netradičním termínu, a sice od neděle do úterý 18. – 20. 3. 2018.

Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 31. ledna 2018

Registrace k aktivní účasti: do 15. ledna 2018

Přihlášení do soutěží o nejlepší angiologické publikace roku 2017: do 22. ledna 2018

 

Kromě českých řečníků vystoupí i řada zahraničních specialistů. Tradiční přenosy z katetrizačních sálů českých pracovišť budou tentokrát i ze zahraničí. Zařazeny budou workshopy zaměřené především na duplexní sonografii. Prezentována budou i nově vydaná doporučení pro léčbu tepenných onemocnění z pera ESC, včetně nových klasifikací onemocnění periferních tepen. Pro aktivní účastníky: možnost prezentovat kazuistiky složitých pacientů, soutěž o nejzajímavější takový případ v krátkém orálním sdělení nebo v podobě moderovaného e-posteru (v češtině nebo v angličtině), výherce získá velice kvalitní ocenění. 

Více: www.angiology.cz

 


Kongresové listy 2017 - Olomouc

Čtěte ZDE


Poznamenejte si do kalendáře 2018 - akce ČSAT

Poděbrady, 4.–6. 1. 2018 XXXI. celostátní seminář: Prevence ICHS od dětského věku

Praha, 21. 2. 2018 Setkání s prezidentkou European Atherosclerosis Society

Praha, 21.–23. 2. 2018 EAS Advanced Course on Hot Topics in Clincal Lipidology and Cardiovascular Prevention

Praha, 18.–20. 3. 2018 kongres Europen Society for Vascular Medicine a 43. angiologické dny 2018 s mezinárodní účastí

Plzeň, 22. 3. 2018 12. celostátní seminář ČIMS

Brno, 6.–9. 5. 2018 Výroční sjezd ČKS

Lisabon, 5.–8. 5. 2018 Kongres EAS

Lisabon, 9. 5. 2018 2nd Meeting on Paediatric FH

Praha, 6. 6. 2018 32. konference o hyperlipoproteinemiích – Šobrův den

Praha, 6. 6. 2018 Summer Course of IUA for Young Vascular Specialists

Hamburk, 19.–24. 8. 2018 International Atherosclerosis Research School

Brno, 19.–22. 9. 2018  XXV. kongres České internistické společnosti

Mikulov, 19.–20. 10. 2018 4. lipidová akademie

Olomouc, 6.–8. 12. 2018 22. kongres o ateroskleróze

 

 


Ohlédnutí za Česko-slovenskou lipidovou akademií – Mikulov 2017

Odborné dění pro vás zachytil MUDr. Martin Šatný - ZDE.


Otevřena registrace na ISA 2018

Klíčová data:

14. ledna 2018 - končí přijímání abstrakt

1. března 2018 - Late-Breaking přijímání abstrakt otevřeno

19. března 2018 - Late-Breaking přijímání abstrakt uzavřeno

2. dubna 2018 - deadline pro časné registrace

Stránky kongresu: http://www.isa2018.org

 

 

 

 


V Budapešti proběhlo setkání FH Europe

FH Europe je mezinárodní organizace sdružující pacientské spolky a organizace, které pomáhají nemocným s FH a jejich rodinám. V současnosti má 22 členů z 21 zemí, a to včetně české Diagnózy FH, z.s. Dne 4. a 5. 11. se v Budapešti uskutečnilo výroční setkání členů.

Zpráva ze setkání FH Europe a fotogalerie


Soutěž o dva cestovní granty na EAS 2018 v Lisabonu!

Do 31. března 2018 můžete soutěžit o cestovní grant na kongres EAS, který se bude konat v Lisabonu. Více ZDE


Vyhodnocení soutěže Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za r. 2016 - 2017

Seznam oceněných najdete ZDE.


Stanovisko ČSAT k informacím zveřejněným v měsíčníku Farmakoterapeutické informace a odpověď SÚKL

V měsíčníku Farmakoterapeutické informace 4/2017, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv a který je distribuován jako příloha Časopisu českých lékárníků a Zdravotnických novin, byl na str. 3 publikován článek SIMVASTATIN A FENOFIBRÁT (CHOLIB). Vychází z překladu zahraničního textu a podle ČSAT je v něm uvedena řada nepřesností i zcela mylných informací, které je třeba jednoznačně odmítnout. Proto ČSAT adresovala SÚKL stanovisko s odbornými argumenty a požádala vydavatele Farmakoterapeutických informací o zveřejnění tohoto stanoviska výboru ČSAT v dostatečném rozsahu k vyvrácení výše uvedených omylů.

Níže najdete:

Původní text měsíčníku Farmakoterapeutické informace

Stanovisko ČSAT adresované SÚKL

Vyjádření SÚKL

 


Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016

Stanovisko bylo publikováno v AtheroRev 2017/3, v příloze ZDE.


4. webinář Otazníky v diagnostice a léčbě dyslipidemií

Sledujte seminář ze záznamu na www.lecbadlp.cz (brzy bude k dispozici přímo i na webu ČSAT)

Program: 

Genetická diagnostika DLP (doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.)

Co lze a co nelze očekávat od úpravy režimu při léčbě DLP (Věra Boháčová, DiS.)

Méně běžné možnosti léčby dyslipidemií aneb když statiny nestačí (doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.)

LDL aferéza (Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.)


Týden FH 2017

Zdravotníci během letošního Týdne FH (18. - 22. září) vyšetřili lipidový panel u více než 460 osob a zachytili až 6 osob s podezřením na familiární hypercholesterolemii (FH). Osvětovou akci spojenou s měřením cholesterolu, nutričním poradenstvím a přednáškami organizovala Diagnóza FH, z.s. za odborné garance ČSAT a Sekce výživy a nutriční péče. Týden FH měl v participujících firmách (např. Alliance Healthcare, Avast, radio Evropa 2 a Frekvence 2 ad.) velký pozitivní ohlas, na poli prevence a osvěty se podařilo odvést kus práce.

Fotogalerie z Týdne FH 2017

Video Lagardere Active ČR


Sledujte záznam webináře z cyklu Otazníky v diagnostice a léčbě dyslipidemií

Třetí webinář on-line cyklu proběhl 12. září a pokud jste jej nestihli živě, nevadí, záznam najdete na www.lecbadlp.cz.


Co přinesla letošní IARS?

IARS je každoroční týdenní setkání odborníků věnujících se výzkumu aterosklerózy. Co letos v programu akce zaznělo nejzajímavějšího, se můžete dočíst ve zprávách MUDr. Ondřeje Kyseláka z Brna a mgr. Mateje Vicena z Hradce Králové, kteří IARS, tentokrát konanou v Praze, absolvovali za podpory grantu ČSAT.

 


Volby do výboru ČSAT

Vážení členové ČSAT, děkujeme za Váš aktivní zájem o první kolo voleb do výboru ČSAT. Rozeslali jsme celkem 287 volebních obálek, do termínu 31. 5. 2017 se zpět vrátilo 96 (žádná nepřišla po termínu); vyřazeno bylo 5 neplatných hlasovacích lístků, a to z důvodu hlasování na neplatném hlasovacím lístku nebo označení většího množství kandidátů, než bylo dovoleno.
Z 91 platných volebních lístků jsme sestavili pořadí kandidátů s nejvyšším počtem hlasů (dle platných Stanov ČSAT) do 2. písemného kola, které sekretariát začne rozesílat v období 2. – 13. 10. 2017.

Uzávěrka 2. kola voleb bude 31.10.2017 – rozhoduje datum poštovního razítka.

Zapojte se i podruhé a ovlivněte tvář Vaší odborné společnosti na další roky! 


Fotogalerie z kongresu EAS 2017

Kongres EAS je úspěšně za námi. ZDE najdete výběr nejlepších fotek. V členské zóně athero.cz jsou fotografie ze satelitního sympozia věnovaného periferní ateroskleróze. Rozhovor s doc. M. Vrablíkem o kongresu, publikovaný v Hospodářských novinách. 

 


Nově pro členy ČSAT: National Society Membership EAS s řadou benefitů!

Členové ČSAT mohou čerpat výhody tzv. National Society Membership EAS - např. online časopis zdarma a přístupy k e-learningu nebo pokročilým kurzům. Více na EAS member.


Pozvánka na 6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vás srdečne pozýva na 6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity, ktorý sa bude konať 5. – 7. 10. 2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Medzinárodný kongres je zameraný  na rôzne aspekty obezity, od výskumu až po výstupy pre klinickú prax, vrátane sprievodných ochorení. Aktuálne informácie o programe, pridelených kreditoch nájdete na www.cecon2017.org Registrovať sa môžete online cez uvedenú web stránku, registračný poplatok pre českých účastníkov je 80 euro.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave!

Za programový a organizačný výbor

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.


ČSAT vypisuje soutěž na podporu stipendijních pobytů ve výši 3000-5000 Eur!

Česká společnost pro aterosklerózu, z. s. vypisuje soutěž na podporu mladým vědeckým pracovníkům na již schválené střednědobé zahraniční stipendijní pobyty jednorázovou částkou 3 000-5 000 Euro max. (dle délky, základního financování, místa a zaměření stáže).  

Podmínky:

 1. Věk do 35 let
 2. Aktivní a nepřerušované členství v ČSAT minimálně 3 roky (placení poplatků, aktivní/pasivní účast na kongresech ČSAT)
 3. Již schválený stipendijní pobyt potvrzený zahraničním pracovištěm v Evropě v trvání minimálně 3 měsíců 
 4. Výzkum zaměřený na problematiku aterosklerózy
 5. Trvalý pobyt v České republice
 6. VŠ vzdělání 

K posouzení přidělení podpory je nutné dodat následující podklady:

 1. Motivační dopis (max. ½ strany A4)
 2. Odborný životopis (max. 1 strana A4)
 3. Synopsi plánovaného výzkumu (max. 1 strana A4)
 4. Potvrzení stáže zahraničním pracovištěm
 5. Potvrzení o již přidělené částce na stipendijní pobyt 

Přihláška do soutěže musí být zaslána (elektronicky nebo poštou) na adresu ČSAT: 

    Sekretariát ČSAT, z.s.
    Jitka Řehounková
    IKEM
    Vídeňská 1958/9
    140 21 Praha 4
     e-mail: jitka.rehounkova@ikem.cz  

 

Termín pro podání přihlášky je do 15. 9. 2017.

Všechny žádosti budou posouzeny tříčlennou komisí. Rozhodnutí komise o přidělení a částce – po schválení výborem ČSAT - bude všem uchazečům sděleno nejpozději do 31. 10. 2017. 


Pozvánka na 21. kongres o ateroskleróze, Olomouc 2017

PROGRAM


Šobrův den 2017 - Přečtěte si, o čem byl odborný program!

Bezpochyby nejočekávanejším bodem programu byla panelová diskuze lékařů se zástupci regulačních autorit, Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), nad současným vývojem stanovení úhrad pro nové léčivé přípravky ze skupiny inhibitorů PCSK9, alirokumab (Praluent) a evolokumab (Repatha). V článku - ZDE - se dozvíte, co v rámci panelu zaznělo! Dočtete se ale také např. o tom, zda stanovovat lipidy nalačno nebo po jídle nebo co důležitého obsahují nové doporučené postupy ESC/EAS 2016 pro management dyslipidemií. 

 

 

 

 

 


III. Česko-slovenská lipidová akademie

20. – 21.10, hotel Galant, Mikulov

Více informací najdete ZDE


ČSAT vypisuje cestovní grant - XXI. kongres o ateroskleróze, Olomouc

ČSAT vypisuje soutěž o finanční podporu na úhradu registračního poplatku a ubytování pro účastnice/účastníky 21. kongresu o ateroskleróze, Olomouc, 7. – 9. 12. 2017  - 5 míst. Podrobnosti a termíny ZDE

 


EAS 2017: Zajímavosti z odborného programu

Díky podpoře ČSAT mohlo 85. kongres EAS v Praze navštívit několik zájemců. O to nejlepší z odborného programu se podělili v následujících příspěvcích.

Je na obzoru účinná léčba hypertriglyceridemie? - Mgr. Barbora Vitverová

Vše souvisí se vším - Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Nekódující RNA hrají významnou roli v progresi aterosklerózy - RNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.

Nová lncRNA hraje jednu z klíčových rolí při regulaci buněčného efluxu cholesterolu u lidí - 

RNDr. Dana Dlouhá Ph.D., Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha

Pohled molekulárně-genetický Ing. Aleš Hořínek, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 


Studie FOURIER: evolokumab významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod

Společnost Amgen 3. února oznámila, že léčba evolokumabem (Repatha) vedla ve studii FOURIER ke snížení rizika kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů s klinicky zřejmým KV onemocněním vzniklým na podkladě aterosklerózy. 

Studie tak dosáhla primárního složeného výsledku (KV mortalita, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda, hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris nebo koronární revaskularizace) a klíčového sekundárního složeného výsledku (KV mortalita, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozková příhoda). Z pohledu bezpečnosti léčby nebylo pozorováno nic nového.

Současně bylo oznámeno, že studie EBBINGAUS, zaměřená na kognitivní funkce a provedená u populace pacientů studie FOURIER, také dosáhla primárního výsledku a ukázala, že evolokumab je v účinku na kognitivní funkce non-inferiorní vůči placebu. 

Podrobné výsledky studie FOURIER budou představeny na 66. kongresu American College of Cardiology (ACC) ve Washingtonu, a to v pátek 17. března v 8:00 tamního času v sekci Late-Breaking Clinical Trials. Výsledky studie EBBINGHAUS zazní ve stejnojmenné sekci v sobotu 18. března v 8:00. 

„Ve studii GLAGOV se ukázalo, že léčivý přípravek Repatha účinkuje na aterosklerózu, hlavní příčinu kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky studie FOURIER pak jednoznačně prokazují souvislost mezi snižováním LDL cholesterolu evolokumabem a redukcí kardiovaskulárního rizika, a to dokonce i u populace již léčené optimalizovanou statinovou terapií,“ uvedl Sean E. Harper, M.D., výkonný viceprezident Výzkumu a vývoje společnosti Amgen. 

Studie FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) je mezinárodní, dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná klinická studie třetí fáze, která zahrnula přibližně 27 500 pacientů majících buď infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo symptomatickou ischemickou chorobu dolních končetin a současně hodnoty LDL cholesterolu ≥70 mg/dl (1,8 mmol/l) nebo non-HDL cholesterolu ≥100 mg/dl (2,59 mmol/l) při optimalizované léčbě statiny. Optimalizovaná léčba statiny byla definována jako dávka atorvastatinu min. 20 mg denně nebo její ekvivalent u jiného statinu, s doporučením užívat, pokud je to schváleno lékařem, atorvastatin aspoň v dávce 40 mg denně (nebo ekvivalentní dávku jiného statinu).

Pacienti byli randomizováni k subkutánní léčbě evolokumabem (Repatha) v dávce 140 mg každé dva týdny nebo v dávce 420 mg měsíčně nebo k léčbě placebem podané taktéž jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. Studie pokračovala, dokud alespoň 1630 pacientů neprodělalo klíčovou sekundární MACE (velkou kardiovaskulární příhodu – major adverse cardiac event), tj. smrt z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. 

Studie EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9 Binding antiBody Influence oN coGnitive HeAlth in high cardiovascUlar risk Subjects) je dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná non-inferioritní studie zahrnující přibližně 1900 pacientů ze studie FOURIER. Ve studii EBBINGAUS byly hodnoceny kognitivní funkce, a to na začátku sledování a poté v určených časových bodech. Primárním výsledkem byl tzv. Spatial Working Memory strategy index hodnotící exekutivní funkce, zatímco sekundární výsledky (fungování paměti, pracovní paměť, rychlost psychomotorických funkcí) byly posuzovány pomocí počítačového programu CANTAB.

Kardiovaskulární choroby jsou celosvětově vedoucí příčinou úmrtí (1). V USA žije zhruba 11 milionů osob s KV onemocněním aterosklerotického původu a/nebo s familiární hypercholesterolemií (FH) mající hodnoty LDL cholesterolu vyšší než 70 mg/dl (1,8 mmol/l), a to navzdory léčbě statiny nebo jinými hypolipidemiky (2,3). V Evropě se nedaří adekvátně snížit koncentrace LDL cholesterolu pomocí statinů nebo jiných dostupných hypolipidemik u více než 60 % osob s vysokým KV rizikem a u více než 80 % pacientů s velmi vysokým KV rizikem. Odhaduje se, že ve většině zemí je diagnostikováno méně než jedno procento osob s FH (heterozygotní a homozygotní). (5)

Evolokumab (Repatha) je humánní monoklonální protilátka inhibující proprotein konvertázu subtilisin/kexin 9 (PCSK9). Repatha se váže na PCSK9 a inhibuje jeho navázání na LDL receptor. Tím je zabráněno degradaci LDL receptoru a ten může být recyklován zpět na povrch jaterní buňky. Inhibicí vazby PSCK9 na LDL receptor zvyšuje Repatha počet LDL receptorů schopných vychytávát LDL částice z krevního oběhu. Výsledkem je snížení koncentrací LDL cholesterolu v krvi (6). 

Evolokumab (Repatha) je zatím schválen ve více než 40 zemích včetně USA, Japonska a Kanady a také ve 28 zemích Evropské unie včetně České republiky. 

Reference: 

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ 

2.     Amgen Data on File.

3.     Centers for Disease Control and Prevention. Vital signs: prevalence, treatment, and control of high levels of low-density lipoprotein cholesterol. United States, 1999–2002 and 2005–2008. MMWR. 2011;60(4):109–14. 

4.     Halcox JP, et al. Low Rates of Both Lipid-Lowering Therapy Use and Achievement of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Targets in Individuals at High-Risk for Cardiovascular Disease across Europe. PLoS One. 2015;10(2). 

5.     Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. Familial Hypercholesterolaemia is Underdiagnosed and Undertreated in the General Population: Guidance for Clinicians to Prevent Coronary Heart Disease. Eur Heart J. 2013;34:3478-3490. 

6.     Repatha U.S. Prescribing Information. Amgen.

 


Fotografie z benefičního galavečera

Více než stovka pozvaných hostů roztančila 20. ledna Velký sál Slovanského domu a přispěla na Týden FH 2017, který bude již podruhé organizovaný spolkem Diagnóza FH a za podpory ČSAT. Poděkování patří všem a také TŠ Vavruška za společenský a taneční program. FOTOGRAFIE z akce.


Výsledky publikační soutěže ČSAT 2015-2016

Oznámení o vyhodnocení soutěže „Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za roky 2015 - 2016.“ ZDE


Fotografie z 1. Týdne familiární hypercholesterolemie

24. září bylo teprve nedávno vyhlášeno Světovým dnem familiární hypercholesterolemie (FH) - loni jsme si jej u nás v České republice připomněli poprvé. Světový den je vždy dobrou příležitostí, jak upozornit na důležitý problém a získat pozornost veřejnosti i médií. Proto se spolek pacientů Diagnóza FH rozhodl uspořádat letos něco většího... rovnou Týden FH.

Jak Týden FH, který proběhl ve dnech 19. až 22. září vypadal? Spolek oslovil známé a úspěšné společnosti, které se pohybují v úplně jiných oblastech než je zdravotnictví nebo farmacie, a nabídl jim celodenní osvětovou akci pro zaměstnance přímo na jejich pracovišti. Program spočíval v měření lipidového panelu a okamžité konzultaci výsledků s lékařem a v poradenství nutriční terapeutky zaměřeném na zdravou výživu v kardiovaskulární prevenci. Oslovené společnosti PricewaterhouseCoopers, Vodafone, deník Metro, Česká televize a Patria Finance uvítaly nabídku se zájmem a vstřícností, za což jim patří velký dík.

FOTOGALERIE

V některých zvýše uvedených společností probíhaly také přednášky a byly rozdávány edukační materiály o hypercholesterolemii a FH. 

Ve čtvrtek 22. září proběhla tisková konference, na níž byly shrnuty výsledky měření (počet změřených osob, průměrné naměřené hodnoty atd.) a byl představen příběh pacientky s homozygotní FH.

Týden FH odborně podpořila Česká společnost pro aterosklerózu, projekt MedPed a Sekce výživy a nutriční péče

Akce by nebyla realizovatelná bez laskavé podpory společností Amgen, Alphega lékárna a Sanofi. Přístroje Reflotron k měření zapůjčila společnost Roche

Poděkování patří také týmu sestřiček a lékařů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a nutričním terapeutkám ze Sekce výživy a nutriční péče, kteří během Týdne FH pomáhali

 


Lomitapid (Lojuxta) stažen z evropského trhu

Společnost Aegerion 20. července oficiálně oznámila stažení lomitapidu (Lojuxta) z evropského trhu. Lomitapid je hypolipidemikum indikované u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolémií a hrazené na základě tzv. paragrafu 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Společnost Aegerion současně omezuje své aktivity globálně a přehodnocuje dosavadní obchodní strategie. Lomitapid byl stažen z trhu, protože se ani po několikaletém úsilí nepodařilo vyjednat odpovídající podmínky v oblasti cen a úhrad a společnost Aegerion pozbyla racinální vizi v návratnost vynaložených investic. 

“Prosím vás tímto o zastavení všech jednání ohledně získání individuální úhrady přípravku Lojuxta pro vaše pacienty. Pevně věřím, že se současnými moderními hypolipidemiky se bude minimalizovat počet pacientů, kteří budou potřebovat jinou specializovanou terapii,” uvedla MUDr. Veronika Chicevičová, ředitelka společnosti AOP Orphan, která zajišťovala lomitapid  pro pacienty v České republice. 

 


Mediately Databáze léčiv

Mediately Databáze léčiv je zdarma mobilní a webová aplikace, která obsahuje kompletní informace o všech lécích registrovaných v České republice.
Mediately Databáze léčiv rovněž disponuje kompletní Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů v 10.revizi (ICD-10). K dispozici je prohlížení dle kapitol, podkapitol a jednotlivých kódů, dále fulltextové vyhledávání dle kódů, českých a latinských názvů.
Databáze i mobilní aplikace je přístupná zde.


Stanovisko výboru ČSAT k článku v časopisu Téma

Proč se i nadále obávat moru, tyfu a LDL cholesterolu, aneb co advokáti cholesterolu nezmiňují.
Více.
Půvdní článek.


Diskuze o snižování cholesterolu

V médiích se nedávno opět rozvířila diskuze, zdali snižování cholesterolu skutečně přináší zdravotní benefit. Je zvláštní, kolik otázek toto téma stále vyvolává, přestože důkazů snesených k podpoře snižování koncentrací LDL-cholesterolu máme k dispozici více než pro jakýkoli jiný koncept preventivní medicíny. Vědecký sekretář ČSAT doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. se ve svém komentáři k výše uvedeným mediálním úvahám zamýšlí nad tím, proč se na našem (negativním) postoji k LDL-cholesterolu nic nemění. ZDE.


Vyšla česká Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku.

ČSAT je hrdým partnerem aktuálních českých doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, jejichž plné znění najdete ZDE.