Staňte se členy

Kongresy a konference - Ostatní akceOstatní akce

12. 05. 2019 - 15. 05. 2019
Výroční sjezd ČKS
Brno
http://www.kardio-cz.cz

17. 11. 2019 - 20. 11. 2019
XXVI. kongres České internistické společnosti
Kongresové centrum, Praha
http://www.kongrescis.cz
Starší ostatní akce

07. 11. 2018 - 07. 11. 2018
19. konference Tabák a zdraví
Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2
http://goo.gl/CZnZLs
Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

17. 10. 2018 - 17. 10. 2018
Celostátní odborná konference Léky, potraviny a naše zdraví
Kongresové centrum IKEM, Praha
http://www.fzv.cz/celostatni-odborna-konference-leky-potraviny-a-nase-zdravi/
Program konference a možnost přihlášení k účasti najdete na www.fzv.cz
Mezi diskutovanými tématy budou potraviny a léky a jejich vzájemná interakce, funkční potraviny a nutraceutika – jejich definice a možnosti využití ve vztahu ke střevnímu mikrobiomu či v souvislosti se sportovní výživou. Tématem budou také bylinky, superpotraviny aj. Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru. Mezi nimi např. prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., Mgr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek a další.

09. 01. 2018 - 09. 01. 2018
XIII. Pragueangio 2018
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1
http://www.gsymposion.cz/termin/1261/sal-autoklubu-opletalova-29-praha-1
Registrujte se do 1. ledna 2018 - online na www.gsymposion.cz!

06. 07. 2017 - 10. 07. 2017
5th IUA Course for Young Vascular Specialists
Praha
http://www.iua-course.org/main-menu/introduction

17. 03. 2017 - 18. 03. 2017
Výživa - nedílná součást léčby závažných chorob - X. ročník konference s mezinárodní účastí
Kongresový sál Šiklova Mlýna, Zvole u Pernštejna
http://bit.ly/2ifsgMl
Pořádají Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha, Nefrologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze, NF Healthy Heart